אחות | Sister (in process)

אחות היא הפרק הראשון מבין ארבעה - אחות, אח, אמא ואבא. העבודה עוסקת במטוטלת האינטימיות המשפחתית הנדה בכבדות בין סימביוזה גופנית להחפצה וניכור.