ניתן לצפות בחומרים מצולמים מעבודתי האחרונה ״כמו בני אדם״ (2017) ש״עורות״ היא עבודת ההמשך שלה

צילומי ״עורות״ יחלו בחודש מרץ 2018